کنترل لرن دار - Learning

شاخه های بلاگ خبری

کنترل لرن دار - Learning

کنترل های لرن دار این امکان را به شما می دهد با یک کنترل از چند دستگاه خود ( تلویزیون - دستگاه - گیرنده دیجیتال - DVD - , ... در کل هر دستگاهی که کنترل دارد) را استفاده نمایید به این صورت ک کنترل خور را روبروی کنترل لرن دار گرفته و با هم ست می نمایید . در صورت خرید روش استفاده ازسال خواهد شد شماره تماس 09356079944

کنترل های لرن دار این امکان را به شما می دهد با یک کنترل از چند دستگاه خود ( تلویزیون - دستگاه - گیرنده دیجیتال - DVD - , ... در کل هر دستگاهی که کنترل دارد) را استفاده نمایید به این صورت ک کنترل خور را روبروی کنترل لرن دار گرفته و با هم ست می نمایید . در صورت خرید روش استفاده ازسال خواهد شد شماره تماس 09356079944

بیشتر

کنترل لرن دار - Learning 10 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
نمایش 1 - 10 از 10 آیتم